Pasze

Pasze EKOPLON
Bydło,Trzoda chlewna, Drób – nioska, brojler.
Mieszanki paszowe.
Koncentraty PROTAN
Dodatki mineralno -witaminowe.
SORBIX