Nawozy dolistne

SUPLOFOL mikro Zboża
SUPLOFOL mikro Burak , Rzepak
SUPLOFOL mikro Ziemniak
SUPLOFOL mikro Kukurydza, Strączkowe
SUPLOFOL mikro Uniwersalny
SUPLOFOL mikro Ca + mikro

SUPLOFOL makro P220 + mikro
SUPLOFOL makro K200 + mikro

SUPLO NPK 20-20-20
SUPLO NPK 13-52-7
SUPLO NPK 0-25-50
( krystaliczne, łatwo rozpuszczalne )

SUPLOFOL mono Bor (100g/l )
SUPLOFOL mono Cynk ( 100g/l )
SUPLOFOL mono Mangan ( 100g/l )
SUPLOFOL mono Miedź ( 100 g/l )
SUPLOFOL mono Molibden ( 50 g/l )
SUPLOFOL mono Żelazo ( 100 g/l )

Wyróżniki nawozów SUPLO:

  • możliwość mieszania pomiędzy grupami nawozów
  • wysoka skuteczność
  • ekonomiczne w zastosowaniu
  • producent Polski
  • Możliwość dostawy do gospodarstwa bez dodatkowej dopłaty – ceny zakładowe.